cykel

Allehanda

Första sidan
Natur och kultur
Dugnad
Säröbanan
Metasidan
Egosidan
e-post

Här har jag samlat lite av varje.

Milstolpar

Har du funderat på varför man säger "milstolpe" fast det inte brukar vara en stolpe utan en flat sten eller ibland en tavla av gjutjärn. I Linnés "Västgöta resa" kan man läsa:

"MILSTOLPARNE voro av huggen sten, varföre de ock uthärda i långa tider; och en gång förfärdigade, ej mera falla lantmannen besvärlige med nya anläggningar, varföre samma bruk i desse senare åren redan är antaget i Närke."

Tydligen hade man förr milstolpar av trä och då är ju namnet mera logiskt. Det är väl också naturligt att bruket att använda sten kom ifrån Västsverige där det förr var ont om skog. Kanske var det stenar som den på bilden Linné såg. Sådana stenar är fortfarande mycket vanliga längs gamla vägar i Västergötland så han hade onekligen rätt i att de "uthärda i långa tider".

Skrivbordsunderlägg

Här är några bilder från västkusten, som du kan ladda hem och lägga på skrivbordet om du vill. De finns i tre olika storlekar, 1024x768, 800x600 och 640x480. Ladda hem den bild du vill ha, högerklicka på bilden och välj Set as wallpaper eller motsvarande. Den öppnas i ett nytt fönster som du kan stänga när du är klar.

Den första bilden är tagen en härlig sommardag på Vinga och kräver väl ingen mer kommentar.

Nästa bild är tagen från en höjd två mil söder om Göteborg och mot norr, d.v.s. in mot Göteborg. Ändå ser man nästan bara skog på bilden. Göteborg ligger i ett sprickdalslandskap. Bebyggelsen och det som finns kvar av odlad bygd ligger mest i dalgångarna. Mellan dessa ligger numera skogklädda höjder. För 100-150 år sedan var höjderna till stor del skoglösa och täckta av ljunghedar. På bilden kan man se rester av öppen mark.

Ytterst på Onsalahalvön söder om Göteborg finns flera bergiga uddar. En av dem heter Skallanäs och längst ut på den finns den här rasbranten. Växtligheten består mest av en och ljung, men i den solvarma sydsluttningen växer även björnbär, vildkaprifol och oxbär.

Enligt Nationalencyklopedin kommer namnet "Tjörn" av ett gammalt germanskt ord för "berg", och namnet betyder "den av berg uppfyllda ön". Den fjärde bilden föreställer ett av dessa berg. Den är tagen i närheten av Säby på Tjörn en solig vårdag innan ekskogen hade slagit ut.

Fjäll och fjord

Orden "fjäll" och "fjord" har en mera vidsträckt betydelse i västsvenska ortnamn än i riksspråket. Om vi tar ordet "fjäll" till att börja med, så fick jag i skolan lära mig att det är ett berg som når över trädgränsen. Jag skulle tro att detta är en definition som de lärde i Östsverige har hittat på, kanske beroende på att de på sina resor träffade på ordet och företeelsen samtidigt. I Norge betyder "fjell" helt enkelt berg. I en tidningsnotis om en sprängolycka stod det att den berodde på "dårligt fjell". "Fjäll" används i namn på berg eller bergsområden i Dalsland, Bohuslän och västra Västergötland. Riksbekant är väl Kynnefjäll på gränsen mellan Bohuslän och Dalsland. I norra Halland finns ett fåtal "fjäll"-namn, t.ex. Kyrkefjäll i Onsala. I Halland är annars den danska formen "bjär" vanlig i namn på berg.

"Fjord" är helt enkelt den västskandinaviska (Norge, Danmark och västra Sverige) formen av det ord som på Östersjösidan heter "fjärd", och det används på precis samma sätt. Även här gäller nog att den inskränkta betydelsen, alltså "smal vik med branta stränder och djupare längre in än vid mynningen", är ett påhitt av de lärde som gärna vill att det ska vara ordning på saker och ting.

Lite annat

Ibland håller jag på med något som kallas geocaching». Jag har en annan site där jag har samlat en del saker med anknytning till detta.

Under årens lopp har jag samlat på mig en hel del tidtabeller och andra dokument med anknytning till allmänna kommunikationer. Jag har skannat in en del av dem och lagt ut på den här platsen.

Denna sidas början - Första sidan - Natur o kultur - Dugnad
- Säröbanan
- Metasidan
- Egosidan

Milstolpe Milstolpe i Varatrakten
Vinga Vinga
1024x768
800x600
640x480
Skårsjön Skårsjön
1024x768
800x600
640x480
Skallanäs Skallanäs
1024x768
800x600
640x480
Tjörn Tjörn
1024x768
800x600
640x480
till sidans början
Valid HTML 4.01!