cykel

Natur och kultur

Första sidan
Änggårdsbergen
Äskhult
Onsala Sandö
I växternas värld
Dugnad
Allehanda
e-post

Naturen i det här fallet är mest den runt Göteborg, där jag bor, och vad kulturen beträffar så är det kultur i betydelsen odling jag menar. Det finns nästan ingen natur i Sverige som inte är påverkad av mänsklig verksamhet och det gäller i högsta grad här på västkusten. Naturen och kulturen är oupplösligt förenade.

Landskapet runt Göteborg är ett sprickdalslandskap och staden ligger där flera dalar strålar samman. Typiskt för trakten är kontrasten mellan de bördiga dalarna och de karga höjderna däremellan. Bilden här till höger är från dalgången mellan Kärna och Lycke norr om Göteborg. Det är i mitten av maj och bokarna är nyutslagna och fortfarande ljusgröna, medan ekarna ännu inte har slagit ut. Uppe på höjden växer en, tall och gran. Höjderna är numera ofta skogklädda, men förr var de kala och täckta av ljunghedar. Rester av dessa hedar finns kvar.

En av de vackraste dalgångarna är Lärjeåns. Vid Angereds centrum, 20 minuters spårvagnsresa från stadens mitt, är det rena landsbygden. På 1960-talet inkorporerades socknarna Angered och Bergum för att man skulle bygga bostäder för 300 000 personer där. Nu blev det lyckligtvis bara 40 000, och en hel del av Angered och det mesta av Bergum är fortfarande grönskande landsbygd.

Förutom att städernas tillväxt avstannade så var en stor del av marken oduglig att bygga på, vilket man kanske borde ha tänkt på från början. Lärjeån har skurit sig djupt ner i lerlagren som är mycket instabila. Längs ån kan man vandra i en vacker natur med betesmarker och stora lövskogar. På en del ställen finns korvsjöar, d.v.s. avsnörda delar av meanderslingor som har blivit kvar när ån har tagit en ny väg. Vid Jordfallen kan man se spår av ett gammalt stort jordskred och dessutom sker emellanåt mindre skred, som det som syns på bilden.

Säveåns dalgång är smalare än Lärjeåns och mera bebyggd. Längs västra stambanan som följer dalgången ligger en rad samhällen. Gamla bruksmiljöer finns i bl.a. Jonsered och Hedefors.

Denna sidas början - Första sidan - Dugnad - Allehanda
- Änggårdsbergen
- Äskhult
- Onsala Sandö
- Växtriket

Klicka på en bild för att öppna den i större format i ett eget fönster.
Bohusvår Vår i Bohuslän
Sandsjöbacka Hedlandskap vid Sandsjöbacka
Angered Lärjeåns dalgång vid Angered
Jordskred Jordskred vid Lärjeån
Säveån Säveån nedanför Floda
till sidans början
Valid HTML 4.01!