Änggårdsbergen

Första sidan
Natur och kultur
Äskhult
Onsala Sandö
I växternas värld
Dugnad
Allehanda
e-post

Nästan mitt i Göteborg ligger naturreservatet Änggårdsbergen. Det är gamla utmarker som en gång låg på gränsen mellan socknarna Örgryte, Frölunda och Fässberg. Göteborg anlades 1621 på en del av Örgrytes marker och har undan för undan slukat socknen. År 1922 inkorporerades det som återstod av Örgryte socken. Frölunda fick år 1885 ett Västra tillagt före namnet och införlivades med Göteborg 1945. I Fässberg växte industrisamhället Mölndal upp, som har givit namn åt den kommun i vilken Fässberg nu ingår.

Göteborg och Mölndal bildar numera en sammanhängande tätort och inne i denna ligger alltså naturreservatet Änggårdsbergen. Som namnet antyder är det ett bergigt område. Det gränsar till Botaniska trädgården och närmast denna finns ett arboretum, d.v.s. ett område där man har planterat träd från olika länder i demonstrationssyfte. Arboretet är indelat i tre olika områden, Europa, Asien och Amerika, med träd från respektive världsdel.

Naturen i Änggårdsbergen är omväxlande, där finns hedar, små sjöar, myrar, lövskog, planterad barrskog, gles vindpinad björkskog, al- och björkkärr, kala berg och raviner med ogenomtränglig snårskog.

Här har jag gjort ett litet bildreportage från Änggårdsbergen. Klicka på en bild så får du upp den i större format och en tillhörande text. Den öppnas i ett nytt fönster, som du kan stänga när du är klar.

till sidans början
Valid HTML 4.01!
Bredfjäll

Heden på Bredfjäll

Vårvinter

Vårvinter

Tallskog

Tallskog

Utsikt

Utsikt från Änggårdsbergen

Igenväxning

Igenväxande mark

Fässbergsdalen

Fässbergsdalen

Natur o kultur - Första sidan - Dugnad - Allehanda
- Denna sidas början
- Äskhult
- Onsala Sandö
- Växtriket