Onsala Sandö

Första sidan
Natur och kultur
Änggårdsbergen
Äskhult
I växternas värld
Dugnad
Allehanda
e-post

En bit söder om Göteborg ligger Onsalalandet. Det är en drygt en mil lång halvö mellan Kattegat och Kungsbackafjorden. Den är med svenska mått tätbefolkad. Onsala församling har över 200 innevånare per kvadratkilometer. Bebyggelsen ligger dock till stor del på fjordsidan och det finns fortfarande mycket landsbygd kvar. Onsalalandet är ett utmärkt område för cykelturer, eftersom det finns gott om cykelbanor och bra småvägar med liten trafik.

På utsidan av Onsalalandet är mycket av det gamla kustlandskapet bevarat. Ja, riktigt som förr ser det antagligen inte ut, även om det fortfarande betas av både nötkreatur och får. Trycket på naturen från både människor och djur var mycket större förr. Djuren fick gå ute hela året och livnära sig på vad de kunde hitta, och det inte djuren tog, tog människorna till bränsle. Dessutom brände man ljungen med jämna mellanrum för att det skulle komma upp ny späd ljung. Nu får djuren odlat vallfoder på vintern, och själva eldar vi med uran och olja. Därför finns det mycket mera träd och buskar i landskapet numera.

Det finns många vackra ställen längs kusten. Här har jag valt att berätta om ett av dem i ett bildreportage.

Onsala Sandö är ungefär en kilometer lång och en halv kilometer bred. Sundet som skiljer den från fastlandet är mindre än hundra meter brett och vadbart. Vid lågvatten kan man till och med gå torrskodd över.

Öns namn verkar lite underligt eftersom det är en bergig ö, men det har nog sin förklaring. Den har två toppar, en i nordväst och en sydost och mellan dessa ett lägre parti, där det på landsidan växer en planterad tallskog på vad som säkert en gång var en stor sanddriva. När man kommer närmare havet övergår tallskogen i en svårgenomtränglig snårskog av martall, en och björk. Genom snårskogen går några kreatursstigar. Utsidan av ön upptas till stor del av en rished med bl.a. en, ljung, krypvide och kråkbär.

Natur o kultur - Första sidan - Dugnad - Allehanda
- Änggårdsbergen
- Äskhult
- Denna sidas början
- Växtriket

Klicka på en bild så får du upp den i större format och en tillhörande text. Den öppnas i ett nytt fönster, som du kan stänga när du är klar.
Sandövadet Sandövadet
Sandmaskar Sandmaskar
Stranderosion Stranderosion
Långröse Långröset
Strandväxter Strandväxter
Fiskarstugan Ruin av fiskarstuga
till sidans början
Valid HTML 4.01!